główna
 • Jak przedstawia się aktualna sytuacja na rynku trzody?
  O aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej, i prognozach na przyszłość mówi dr Janusz Wojtczak z Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.
 • Duet fiołka i chabra w natarciu
  Brak możliwości wykonania zabiegu odchwaszczania na połowie areału obsianego tą rośliną znajduje swoje odbycie w sytuacji na plantacjach. Obserwowane jest nienotowane od lat nasilenie występowania chabra bławatka i fiołka polnego.
 • Lampy owadobójcze skuteczne w walce z muchami w chlewni
  Okres wiosenno – letni, to czas gdy problem występowania much w chlewniach narasta. Zanim zdecydujemy się wykorzystać insektycydy, zastanówmy się jak w inny sposób ograniczyć populacje owadów w obiekcie.
 • Pożyczki dla gmin ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
  Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna nabór wniosków do XX edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. Środki pozyskane w ramach preferencyjnych pożyczek z bardzo niskim oprocentowaniem, samorządy mogą przeznaczyć na budowę oraz modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych oraz powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Limit środków w tej edycji wynosi 6 milionów złotych - poinformowała Fundacja.
 • Koniec z deficytem cukru
  W sezonie 2017/18 deficytu cukru ma już nie być. Niskie zapasy będą wspierać ceny cukru.
 • W kwietniu drób wyjdzie na spacer
  Wiosna to sezon pogorszenia się warunków dla wirusa powodującego grypę ptaków, zatem możliwe staje się uchylenie dotychczasowych restrykcyjnych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby.
 • UE: Eksport rolno-spożywczy w styczniu 2017 r. wyższy niż przed rokiem
  Według KE, eksport rolno-spożywczy z UE w styczniu 2017 r. wyniósł 10,3 mld euro.
 • ANR sprzedała w ubiegłym roku 18 tys. ha, po średniej cenie 32 tys. zł
  Nie sprzedaż, a dzierżawa była w ubiegłym roku główną formą korzystania z państwowych gruntów. Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierżawiła blisko 60 tys. ha a sprzedała jedynie 18 tys. hektarów.
 • Więcej pieniędzy na "Modernizację gospodarstw" i wsparcie prowadzenia przez rolników dodatkowej działalności gospodarczej
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podjął decyzję o zwiększenia o 70 milionów euro, czyli ponad 274 mln zł, limitu środków finansowych  przeznaczonych na pomoc z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" wchodzącego w skład Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Dzięki temu około 1,9 tys. osób więcej niż pierwotnie zakładano, może otrzymać pomoc z tego działania. Chodzi o rolników, którzy złożyli w ARiMR wnioski o takie wsparcie w styczniu 2011 r., a w przypadku województwa wielkopolskiego (gdzie w tym roku nie było naboru) o  tych którzy złożyli wnioski w 2009 r. Dołożenie środków stało się  możliwe po  zmianie  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie  podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • Informacja Ministerstwa Rolnictwa dotycząca projektu budżetu na 2012 r. na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo

  W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. przyjętej w dniu 5 maja br. przez Radę Ministrów na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo zostały przewidziane środki w łącznej kwocie ponad 49.104 mln zł, w tym na wydatki w ramach budżetu środków europejskich 22.300 mln zł oraz KRUS 15.916 mln zł. Pozostałe wydatki są przeznaczone na realizację zadań krajowych oraz współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

 • Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r.
  Wniosek o przyznanie płatności rolnicy  mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie czyli do 10 czerwca w takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.
 • W tym roku ARiMR przyjmie wnioski o dopłaty bezpośrednie także przez Internet
  W 2011 roku po raz pierwszy od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej polscy rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty bezpośrednie zarówno na formularzach papierowych jak i przez Internet. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi opracowuje już wzór formularza elektronicznego i pracuje nad rozporządzeniem, które określi warunki i tryb składania wniosków przez Internet. Jak się przewiduje  rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z elektronicznej drogi składania wniosków będą musieli mieć login i kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR, o co będzie można wystąpić do kierownika "swojego" biura powiatowego Agencji wypełniając formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
 • Ponad 20,5 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.
  Wysokość wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jak informował minister rolnictwa Marek Sawicki, lokuje nasz kraj na pozycji europejskiego lidera w realizacji tego Programu. Do 31 stycznia 2011 r. Agencja przekazała na konta bankowe rolników ponad 20,5 mld złotych wsparcia w ramach PROW 2007 - 2013. W Niemczech tymczasem, w przeliczeniu na złotówki, wypłacono o ok. 2,8 miliarda zł mniej a we Francji o ok. 3,6 miliarda zł.